शिष्यवृत्ती योजनेसाठी *बँक पासबुक* हे विद्यार्थ्यांचे स्वतःचेच नावाचे असावे students bank scollership


 *शालेय विद्यार्थी शिष्यवृत्ती योजना* 

                   --------------- *दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा सर्व विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीकरिता खालील category नुसार दिनांक ३१ आॅगस्ट २०२१ पर्यंत कागदपत्रे शाळेत जमा करायची आहेत. 

शिष्यवृत्ती योजनेसाठी *बँक पासबुक* हे विद्यार्थ्यांचे स्वतःचेच नावाचे असावे  🙏🙏 

----------------------------------------

 *1. सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती* 

     *(  SC, NT, VJ, SBC, OBC)* 

  *वर्ग    5 ते 7 करीता   600 रुपये* 

*वर्ग 8 ते 10 करीता 1000 रुपये* 

 *कागदपत्रे* 


🔵 आधारकार्डची ची झेरॉक्स 

🔵 बँक पासबूकशी आधार लिंक असलेली पावती 

🔵विद्यार्थिनींची बँक पासबुक झेरॉक्स 

🔵बोनाफाइड सर्टिफिकेट ओरिजिनल 

🔵 एक फोटो colour

----------------------------------------

 *2*  *भारत सरकार मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती*     *(  फक्त SC  मुले व मुली करिता  )* 

 *वर्ग 9 ते 10 करीता 2250 रुपये* 


 *कागदपत्रे* 


🔵आधारकार्डची झेरॉक्स 

🔵बँक पासबूकशी आधार लिंक असलेली पावती 

 🔵विद्यार्थ्यांचे बँक पासबुक झेरॉक्स

🔵जातीचा दाखला 

🔵उत्पन्नाचा दाखला मूळ प्रत original ( income certificate  2  लाखांच्या आत) 

🔵बोनाफाइड सर्टिफिकेट ओरिजिनल 

🔵एक फोटो colour---------------------------------------

 *3 अस्वच्छ व्यवसाय शिष्यवृत्ती* 

( अस्वच्छ काम करणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांसाठी शिष्यवृत्तीला लागणारी कागदपत्रे)

 *वर्ग 1 ते 10  करीता 1850 रुपये* 


 *कागदपत्रे* 


🔵आधारकार्डची ची झेरॉक्स 

🔵बँक पासबूकशी आधार लिंक असलेली पावती 

🔵विद्यार्थ्यांच्या बँक पासबुकची झेरॉक्स

🔵विहित नमुन्यातील व्यवसायचे प्रमाणपत्र ( ग्रामपंचायत ग्रामसेवक व सरपंच यांच्या संयुक्त सहीचे)

🔵विहित नमुन्यातील अर्ज 

🔵पालकाचे शपथपत्र

🔵बोनाफाइड सर्टिफिकेट ओरिजिनल 

🔵एक फोटो colour

----------------------------------------

 *4      भारत सरकारची मॅट्रिक पूर्व शिष्यवृत्ती*    

 *(  फक्त OBC  करिता  )* 

 *वर्ग 1 ते 10      1500 रुपये* 


 *कागदपत्रे* 


🔵आधारकार्डची ची झेरॉक्स 

🔵बँक पासबूकशी आधार लिंक असलेली पावती 

🔵विद्यार्थ्यांचे बँक पासबुक झेरॉक्स

🔵जातीचा दाखला

🔵उत्पन्नाचा दाखला मूळ प्रत original  ( income certificate 2 लाख 50 हजार  च्या आत ) 

🔵बोनाफाइड सर्टिफिकेट ओरिजिनल 

🔵एक फोटो colour

---------------------------------------

 *5    डॉ आंबेडकर शिष्यवृत्ती* 

 *(  फक्त  NT, VJ   करिता  )* 


*वर्ग 1 ते 8 करीता 1000 रुपये*

 *वर्ग 9 ते 10  करीता 1500 रुपये* 


 *कागदपत्रे* 


🔵आधारकार्डची ची झेरॉक्स 

🔵बँक पासबूकशी आधार लिंक असलेली पावती 

🔵विद्यार्थ्यांचे बँक पासबुक झेरॉक्स

🔵जातीचा दाखला

🔵उत्पन्नाचा दाखला  मूळ प्रत original( income certificate 2 लाख  च्या आत ) 

🔵बोनाफाइड सर्टिफिकेट ओरिजिनल 

🔵 एक फोटो colour

----------------------------------------

 *6   सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती* 


 *(  फक्त    ST    करिता  )* 


 *कागदपत्रे* 


🔵सुवर्ण महोत्सवी फॉर्म भरणे 

🔵आधारकार्डची ची झेरॉक्स 

🔵बँक पासबूकशी आधार लिंक असलेली पावती 

🔵विद्यार्थ्यांचे बँक पासबुक झेरॉक्स

🔵मागील वर्षाची गुणपत्रिका झेरॉक्स 

🔵जातीचा दाखला 

🔵उत्पन्नाचा दाखला मूळ प्रत original   ( income certificate 1 लाख  8 हजार च्या आत ) 

🔵बोनाफाइड सर्टिफिकेट ओरिजिनल 

🔵 दोन फोटो colour

---------------------------------------

*गुणवत्ता शिष्यवृत्ती*

वर्गातून प्रथम व द्वितीय येणाऱ्या केवळ दोन मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना

(SC, VJNT व OBC)

*वर्ग 5 ते 7 करीता अनु. जाती करीता 500 रुपये व इतर 200 रुपये*


*वर्ग 8 ते 9 करीता अनु. जाती करीता 1000 रुपये व इतर 400 रुपये*


*कागदपत्रे*

🔵विद्यार्थ्यांच्या नावाने बॅक पासबुकची झेरॉक्स

🔵आधार कार्डची प्रत

🔵आधार लिंक पावती

🔵गुणपत्रिकेची झेरॉक्स

----------------------------------------

*दारिद्र्य रेषेखालील विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क परत योजना*

(SC, VJNT, SBC) 

*वर्ग 1 ते 10 करीता*

वर्ग 1 ते 4 करीता 1000 रुपये

वर्ग 5 ते 7 करीता 1500 रुपये

वर्ग 8 ते 10 करीता 2000 रुपये

(केवळ विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळा)


*कागदपत्रे*

🔵विद्यार्थ्यांच्या नावाने बॅक पासबुकची झेरॉक्स

🔵आधार कार्डची प्रत

🔵आधार लिंक पावती

🔵दारिद्र्य रेषेखालील असल्याबाबतचे सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र

---------------------------------------

*10 वी परीक्षा फी परत योजना*

385 रुपये

(SC, VJNT व OBC)

*दहावी बोर्डाची फी विद्यार्थ्यांस परत देण्याची योजना*

(सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळा)


*कागदपत्रे*

🔵विद्यार्थ्यांच्या नावाने बॅक पासबुकची झेरॉक्स

🔵आधार कार्डची प्रत

🔵आधार लिंक पावती

----------------------------------------

टिप - विद्यार्थ्यांना सुचित करण्यात येते की, वरीलपैकी कोणत्याही *एकच शिष्यवृत्तीचे फाॅर्म* भरता येईल. आपल्या category नुसार ते भरावे. कोणीही दोन शिष्यवृत्तीचे फाॅर्म भरु नये.

*चालू वर्षीचाच उत्पन्नाचा दाखला Income Certificate तहसीलदारांची सही असलेला ग्राह्य धरला जातो.*


👏👏👏👏👏👏👏👏👏

विदर्भ प्राथमिक शिक्षक संघ नागपूर विभाग 

(प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघ नागपूर विभाग) 

9860214288, 9423640394

1 टिप्पणी: