Ads block

Powered By kavyashilp Digital Media

31जानेवारी दिनविशेष


31जानेवारी दिनविशेष
*31 जानेवारी दिनविशेष 2023 !* 🛟 *मंगळवार* 🛟             🌍 *घडामोडी* 🌍     👉 *1920 - डाॅ बाबासाहेब आंबेडकर यांचा मुकनायक या पाक्षिकावी सुर…
अधिक वाचा »

30 जानेवारी दिनविशेष


30 जानेवारी दिनविशेष
*30 जानेवारी दिनविशेष 2023 !* 🛟 *सोमवार* 🛟 💥 *शहिद दिन* 💥 *कुष्टरोग निवारण दिन*               🌍 *घडामोडी* 🌍     👉 *1999 - पं.रविशंकर यांन…
अधिक वाचा »

28 जानेवारी दिनविशेष 2023


28 जानेवारी दिनविशेष 2023
*28 जानेवारी दिनविशेष 2023 !* 🛟 *शनिवार* 🛟 🌍 *घडामोडी*🌍 *👉१६४६: मराठी राज्याची राजमुद्रा वापरुन लिहीलेले शिवाजीराजांचे पहिले पत्र उ…
अधिक वाचा »

27 जानेवारी दिनविशेष


27 जानेवारी दिनविशेष
*27 जानेवारी दिनविशेष 2023 !* 🛟 *शुक्रवार* 🛟                🌍 *घडामोडी* 🌍     👉 *1967 - ला महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्…
अधिक वाचा »

प्रकाश हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज कान्द्री-माईन येथे प्रजासत्ताक दिन साजरा


प्रकाश हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज कान्द्री-माईन येथे प्रजासत्ताक दिन साजरा
🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️🏃‍♂️ *प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रम उत्साहात साजरा* 🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♂️🧍‍♀️ *प्रकाश हायस्कूल व …
अधिक वाचा »

26 जानेवारी 2023


26 जानेवारी 2023
*26 जानेवारी दिनविशेष 2023 !* 🛟 *गुरवार* 🛟 🔥 *भारतीय प्रजासत्ताक दिन*          🌍 *घडामोडी* 🌍     👉 *2001 - गुजरात मधील कच्छ भागात झाले…
अधिक वाचा »

26 जानेवारी दिनविशेष


26 जानेवारी दिनविशेष
*26 जानेवारी दिनविशेष 2023 !* 🛟 *गुरवार* 🛟 🔥 *भारतीय प्रजासत्ताक दिन*            🌍 *घडामोडी* 🌍     👉 *2001 - गुजरात मधील कच्छ भागात झाल…
अधिक वाचा »