Ads block

Powered By kavyashilp Digital Media

Educational GR
१) सन 2021-22 च्या इयत्ता 11 वी प्रवेशासंदर्भात कार्यपध्दती निश्चित करण्याबाबत.

https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202105281410593921.pdf


२) शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इ.१० वी) साठी मूल्यमापन कार्यपध्दती जाहीर करण्याबाबत.https://www.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202105281419292721.pdf

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा